اطلاعات زندگی در آنتالیا بسیار راحت است

 

شهر آنتالیا در منطقه ساحلی معروف دریای مدیترانه واقع شده  ، و با داشتن آثار باستانی و تاریخی فراوان  ، سواحل زیبا و تمیز ماسه ای گسترده شده در امتداد دریای مدیترانه به عنوان اولین مقصد توریستی ترکیه  ثبت شده است . هماهنگی کامل خورشید ، طبیعت و دریا با آثارتاریخی و فرهنگی به جا مانده از دورانهای بسیار دور، آنتالیا را  از مکانی صرفا جهت گذراندن تعطیلات  فراتر برده است ، بطوریکه بدون استثنا تمام بازدیدکنندگانش را شیفته خود می سازد و همه قول  می دهند که حتما مجددا به آن سفر کنند .

از دیدگاه توریستی امکانات موجود در آنتالیا فوق العاده است ولی برای کسانی که قصد اقامت و زندگی در آنتالیا را دارند، چطور؟ آیا  این افراد در دراز مدت در مقایسه با توریستها ، به همان اندازه راضی خواهند بود ؟

در حقیقت ممکن است مکانهای بسیار فوق العاده برای تعطیلات ، جهت زندگی مدام مناسب نباشند. ماهیت تعطیلات به گونه ای است که شما برای کسب یک تجربه منحصر به فرد در طول زندگی خود، حاضر هستید از  برخی تجملات معمول زندگی  صرفنظر کنید  و بعضا موقعیتهایی را تجربه می کنید که در شرایط معمول زندگی ، هرگز حاضر به قرار گرفتن در آنها بدون بررسی قبلی و سنجیدن جنبه های مختلف آن ، نیستید.

ما به دنیال بررسی این نکته هستیم که آیا زندگی دراز مدت در آنتالیا، به اندازه گذراندن تعطیلات درآن ، جالب و مهیج است ؟

خرید کردن ، یکی از مواردی است که چه شما دوست داشته باشید و یا از آن متنفر باشید ، در هرصورت مجبور به انجام آن هستید .ممکن است خرید از فروشگاهای عجیب و جالب در طول تعطیلات برای شما مهیج باشد ولی چنانچه قصد اقامت طولانی مدت در جایی را داشته باشید ، اولویت برای شما، دسترسی آسان و سریع به انواع فروشگاهها و مغازه هایی است که بتوانند مایحتاج عمومی و روزانه مورد نیاز شما در اختیارتان قرار دهند.

آنتالیا با داشتن مراکز خرید متنوع و فراوان و فروشگاههای مارک های مختلف ، طیف وسیعی از انتخاب را در اختیار شما می گذارد و قیمتها در مقایسه با انواع مشابه در اروپا نیز بسیار مناسب می باشند .لازم به ذکر است این تنها قابلیت موجود در منطقه نیست ، بلکه فروشگاهها و مغازه هایی هم وجود دارند که به عرضه انواع کالاها و محصولات محلی از قبیل انواع فرش، گلیم و خوراکی های محلی مشغولند .

به مانند هر مکان توریستی و پر رفت و آمد دیگر ، مکانهای سرگرمی در آنتالیا تنها محدود به تفریحات تابستانی نمی گردد . سینماهای بسیار عالی با قابلیت پخش انواع فیلمهای جدید به زبان انگلیسی ، تئاترها و فعالیتهایی از قبیل پارک بولینگ ددمان ، از دیگر قابلیتهای تفریحی منطقه است .

خدمات درمانی و پزشکی درآنتالیا نیزبسیار مناسب بوده و در زمره یکی از بهترین ها در ترکیه است. با توجه به اینکه اغلب ساکنان منطقه و مراجعان به مراکز درمانی و پزشکی، خارجیان هستند ، لذا این گونه خدمات با  استانداردهای بسیاربالا ارائه می شوند. این در حالی است که هزینه خدمات ارائه شده در مقایسه با کشورهای اروپایی از قیمت بسیار مناسبتری برخور دار است .

سرویس حمل و نقل در آنتالیا بسیار عالی است .فرودگاه بین المللی آنتالیا با امکانات بسیار، همه روزه پذیرای پروازهای بسیاری از کشورهای مختلف بوده و این امر باعث بروز بازار رقابت در بین خطوط هوایی و آژانسهای مسافرتی و به منظور ارائه خدمات و قیمت بهتر، گردیده است .

در نهایت ، آنتالیا هرچه که باشد ، می توان آنرا به عنوان خانه نامید ؟ بله  البته!

زندگی در زیباترین شهر در منطقه ساحلی دریای مدیترانه ،  با زیرساختهای مدرن و توسعه یافته به همراه  کلیه امکانات رفاهی  مورد نیازشما برای زندگی در کشور ترکیه که به سرعت در حال پیشروی و توسعه است ، برای شما هم شادی و رفاه به ارمغان خواهد داشت .

 

 

 

 

اطلاعات پروفایل

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.88 MB
Application afterInitialise: 0.231 seconds, 5.37 MB
Application afterRoute: 0.469 seconds, 6.96 MB
Application afterDispatch: 0.817 seconds, 12.78 MB
Application afterRender: 1.657 seconds, 20.09 MB

حافظه مصرف شده

21106848

15 queries logged

 1. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 2. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.value, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=3
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(221,222,203,287,20,223,286,1,214,224,204,291,225,166,205,293,171,51,226,206,345,227,179,207,344,175,52,228,208,24,229,180,209,230,210,231,232,233,234,167,168,169,170,173,174,172,213,176,177,178,288,181,188,189,190,191,192,197,198,220,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,324,317,330,182,183,184,185,186,187,193,194,195,196,297,199,200,201,202,296)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 3. SELECT *
    FROM jos_rokcandy
    WHERE published=1
 4. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 191)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 5. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 127
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2014-11-27 14:06:40' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2014-11-27 14:06:40' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 6. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.value, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=3
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(127)
     
    AND jf_content.reference_table='content'
 7. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.value, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=3
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(41)
     
    AND jf_content.reference_table='categories'
 8. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.value, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=3
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(8)
     
    AND jf_content.reference_table='sections'
 9. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='127'
 10. SELECT show_title, itemtype
    FROM jos_pi_item_index
    WHERE item_id='127'
    LIMIT 1
 11. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 191 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 12. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.value, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=3
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(35,134,178,179,180,181,182,183,184,177,116,142,43,131)
     
    AND jf_content.reference_table='modules'
 13. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1 
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 14. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.value, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(221,222,203,287,20,223,286,1,214,224,204,291,225,166,205,293,171,51,226,206,345,227,179,207,344,175,52,228,208,24,229,180,209,230,210,231,232,233,234,167,168,169,170,173,174,172,213,176,177,178,288,181,188,189,190,191,192,197,198,220,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,324,317,330,182,183,184,185,186,187,193,194,195,196,297,199,200,201,202,296)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 15. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.value, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(221,222,203,287,20,223,286,1,214,224,204,291,225,166,205,293,171,51,226,206,345,227,179,207,344,175,52,228,208,24,229,180,209,230,210,231,232,233,234,167,168,169,170,173,174,172,213,176,177,178,288,181,188,189,190,191,192,197,198,220,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,324,317,330,182,183,184,185,186,187,193,194,195,196,297,199,200,201,202,296)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'

15 تسطیح ارث پرس و جوها

 1. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 2. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.value, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=3
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(221,222,203,287,20,223,286,1,214,224,204,291,225,166,205,293,171,51,226,206,345,227,179,207,344,175,52,228,208,24,229,180,209,230,210,231,232,233,234,167,168,169,170,173,174,172,213,176,177,178,288,181,188,189,190,191,192,197,198,220,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,324,317,330,182,183,184,185,186,187,193,194,195,196,297,199,200,201,202,296)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 3. SELECT *
    FROM jos_rokcandy
    WHERE published=1
 4. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 191)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 5. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 127
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2014-11-27 14:06:40' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2014-11-27 14:06:40' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 6. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.value, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=3
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(127)
     
    AND jf_content.reference_table='content'
 7. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.value, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=3
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(41)
     
    AND jf_content.reference_table='categories'
 8. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.value, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=3
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(8)
     
    AND jf_content.reference_table='sections'
 9. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='127'
 10. SELECT show_title, itemtype
    FROM jos_pi_item_index
    WHERE item_id='127'
    LIMIT 1
 11. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 191 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 12. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.value, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=3
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(35,134,178,179,180,181,182,183,184,177,116,142,43,131)
     
    AND jf_content.reference_table='modules'
 13. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1 
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 14. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.value, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(221,222,203,287,20,223,286,1,214,224,204,291,225,166,205,293,171,51,226,206,345,227,179,207,344,175,52,228,208,24,229,180,209,230,210,231,232,233,234,167,168,169,170,173,174,172,213,176,177,178,288,181,188,189,190,191,192,197,198,220,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,324,317,330,182,183,184,185,186,187,193,194,195,196,297,199,200,201,202,296)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 15. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.value, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(221,222,203,287,20,223,286,1,214,224,204,291,225,166,205,293,171,51,226,206,345,227,179,207,344,175,52,228,208,24,229,180,209,230,210,231,232,233,234,167,168,169,170,173,174,172,213,176,177,178,288,181,188,189,190,191,192,197,198,220,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,324,317,330,182,183,184,185,186,187,193,194,195,196,297,199,200,201,202,296)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'

فایل های زبان بارگزاری شدند

Untranslated Strings Diagnostic

هیچ

Untranslated Strings Designer

هیچ